cover

Agnos แอป AI ตรวจโรคด้วยตัวเอง

  • 0
  • 11
    โพสต์
  • 13
    ผู้ติดตาม
  • Agnos (แอ็กนอส) คือแอปฯ ตรวจโรคด้วยตัวเองเบื้องต้น จากอาการที่คุณกังวัล ทั้งอาการทางกาย หรืออาการทางใจ ด้วยระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ที่มีความ แม่นยำสูง พัฒนาโดยทีมแพทย์ และทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ    
  • สร้างเพจเมื่อ 19 ต.ค. 2022