สติ สมาธิ ปัญญา แบบเข้าใจง่าย โดย Tui Space
PODCAST 👇
การทำงานของ ขันธ์5 ละเอียดโดยย่อ โดย Tui Space ✔
การดูจิต อย่างมีหลักการ ด้วยปฏิจจสมุปบาท แบบเข้าใจง่าย โดย Tui Space ✔
สมาธิ หรือ สัมมาสมาธิ ที่พระพุทธเจ้าหมายถึง คืออย่างใด?✔
วิญฺญาณ เกิดที่ อายตนะทั้ง 6 กับ ปฏิจจสมุปบาทพิเศษ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
10 ถูกใจ
8 แชร์
4.1K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 10
    โฆษณา