ความคิดเห็นบนชุมชน
trickofthetrade
  • 392
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 584
    สมาชิก
เหตุผลที่ทำให้คน Not successful, " I don't know....life can be destined and DoDidDone only what you like.." ไม่ประสบความสำเร็จเพราะ " ไม่รู้ว่า....ชีวิตกำหนดได้ และ ทำ ทำ ทำ เฉพาะสิ่งที่คุณชอบ.."