มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
  phrasuchart
  • 818
   โพสต์
  • 425
   ผู้ติดตาม
  • 4
   กำลังติดตาม
  • พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เขาชีโอน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี
   • “ใจที่มีความอยาก”
    เมื่อเช้ามีคนหนึ่งมาใส่บาตร หน้าตาไม่ยิ้มแย้ม ถามว่าเป็นอะไร บอกว่าไม่สบาย หน้าตาบึ้งตึง ยิ้มก็ฝืนยิ้ม นี่คืออารมณ์ของจิต ทุกคนอยากจะเบิกบาน อยากจะสดใสสดชื่น แต่พอร่างกายเจ็บ สดชื่นไม่ออก เบิกบานไม่ออก เพราะความอยาก ถ้าไม่มีความอยาก ใจก็ยัง...
   • “ ทางลัดที่สุด ”
     
    ถ้าเจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออก เดินยืนนั่งนอน ในอิริยาบถ ๔ ไม่ว่าจะทำอะไร ต้องเจริญสักอย่างหนึ่ง ไม่เจริญสติก็ต้องเจริญสมาธิหรือเจริญปัญญา ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นท...
   • “ปลงได้ ใจสบาย”
    เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ให้เป็นประโยชน์ ใช้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย มาสอนใจให้ปล่อยวาง ให้เห็นว่าเป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวเรา สั่งเขาไม่ได้ เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ อยู่กับเขาไปจนกว่าจะแยกจากกันไปเอง...
   • “ผู้ที่จะหลุดพ้นได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ เข้มแข็ง”
    ทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิด ตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ ตราบนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่ ทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย จึงควรเห็นโทษของการเกิด เพราะมันเป็นการพาไปสู่ความทุกข์ และต้องเห็นโทษของต้นเหตุ...
   • “คุณค่าของเวลา”
    ไม่มีเวลาของภพชาติใดของสัตว์ชนิดใด ที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าของมนุษย์ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถศึกษาและปฏิบัติ จนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ถ้าเป็นสัตว์ชนิดอื่น เช่นเดรัจฉาน เป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัข ก็จะไม่มีความสามารถพอที่จะศึกษาและปฏิบัติ พระธ...
   • “ความสุขที่แท้จริงคือความสงบของใจ”
    อย่าไปหวังหาความสุขจากอะไรในโลกนี้เลย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆ เขาไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงกับเราได้ สิ่งเดียวที่จะให้ความสุขที่แท้จริงกับเราได้ ก็คือความสงบของใจ ใจจะสงบได้ก็ต่อเมื่อได้ลดละ ตัดความโลภ ความอยากทั้งหลาย...
   • “วันวิสาขบูชา”
    “พระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า”... อ่านต่อ
   • “ใจเป็นทั้งต้นเหตุและเป็นผู้รับผล”
    ใจเป็นตัวสำคัญที่สุด เป็นทั้งต้นเหตุและเป็นผู้รับผล ต้นเหตุก็คือความคิดต่างๆ ที่มีทั้งกุศลและอกุศล คือคิดดีก็มี คิดร้ายก็มี เมื่อคิดไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นในใจทันที คือความสุขและความทุกข์ เวลาคิดดี ใจก็มีความสุข เวลาคิดร้าย ใจก็มีความทุกข์ จึง...
   • “จิตดวงนี้เป็นที่อยู่ของกิเลสตัณหา”
    ชีวิตของพวกเราทุกๆคน ซึ่งถือว่าเป็นพวกที่มีบุญมีกุศลมีวาสนา ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนา เพราะถ้าไม่มีทั้ง ๒ อย่างนี้แล้ว โอกาสที่จะบำเพ็ญประโยชน์อันประเสริฐนี้จะเป็นไปไม่ได้...
   • “คำตอบของพระพุทธเจ้า”
    เพราะการบรรลุธรรมเกิดจากการปฏิบัติธรรม เกิดจากการปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้ามีการปฏิบัติธรรมแล้ว ตราบนั้นพระอรหันต์จะไม่สิ้นจากโลกนี้ไป...
    Wipa Sina
    น้อมกราบสาธุค่ะ