พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
phrasuchart
พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เขาชีโอน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี

“ทดแทนบุญคุณต่อพ่อแม่”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓...อ่านต่อ

"กฏแห่งกรรม"

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บุญกับบาปที่เราทำไว้นี้แหละ ที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้ แต่ของอย่างอื่นเช่นสามี ภรรยา บุตรธิดา ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ความสุขในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ เราจะไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ บุญนี้จะเป็นเหมือนกับข้าวของเงินทองต่างๆ ที่เร...ดูเพิ่มเติม

“อานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรม”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การฟังธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง มงคลคือประโยชน์ มีประโยชน์ที่จะทำให้พัฒนาชีวิตจิตใจให้ดีขึ้น ให้มีความสุขมากขึ้น ให้มีความเจริญมากขึ้น ความสุขนี้ก็คือความสุขทางใจ ไม่ใช่ความสุขทางลาภยศสรรเสริญ ความเจริญก็เช่นเดียวก...ดูเพิ่มเติม

“บุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตน”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เราอยู่ในโลกนี้ เราอยู่กับคนหลายระดับด้วยกัน คนเราถึงจะเป็นคนเหมือนกันก็ตาม แต่มีฐานะแตกต่างกัน มีวัยวุฒิ มีปัญญาวุฒิ มีอะไรที่ไม่เหมือนกัน มีสูงมีต่ำกว่า เราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อผู้ที่เขาสูงกว่าเรา มีความเคารพต่อผู้ที่สูงกว่า และผู้...ดูเพิ่มเติม

“การปฏิบัติเพื่อให้ใจมีปัญญา”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ

“ไตรลักษณ์มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ

Wan Tansakul
สาธุ

“เป้าหมายของการปฏิบัติธรรม”

ประชุมเพลิงพระสรีระร่างกายของท่านพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ

Wipa Sina
น้อมกราบสาธุค่ะ

"นิพพาน"

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การเกิดแก่เจ็บตายนี้ จะไม่มีวันสิ้นสุด ตราบใดที่มีความอยากทั้งสามนี้ คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้ ยังไม่ได้ถูกกำจัดให้หมดไปจากใจ เราจึงต้องมาบำเพ็ญธรรมขั้นสูงสุดคือขั้นวิปัสสนา ขั้นปัญญา ถึงจะส...ดูเพิ่มเติม

“ความสำคัญของครูบาอาจารย์”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การมีครูบาอาจารย์จึงสำคัญมาก จำเป็นมาก ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แล้ว เราก็จะเถลไถลกัน ออกนอกลู่นอกทางกัน ถึงแม้ว่าจะรู้ทาง แต่เดี๋ยวก็ลืม หรือถูกอำนาจใฝ่ต่ำที่มีอยู่ในใจ มันจะชอบดึงเราให้ออกนอกลู่นอกทางกัน แต่พออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ เดี๋ยวท่านก็เ...ดูเพิ่มเติม

Wipa Sina
น้อมกราบสาธุค่ะ

“การพลัดพราก”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ