• Ton ZaZen
  tonzazen
  • 21
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 1
   กำลังติดตาม
    • เป็นคน แล้ว คนให้ทั่ว ❗
    • ไม่พูดถึง คน เรื่อง ที่เราไม่ชอบ เพื่อลดการกระทบจิตของเรา.
    • ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่มีราคาแพง
     อย่าหวังจะได้รับจากคนราคาถูก
    • ท้ายที่สุดแล้ว..
     เวลา ก็จะพัดเอาคน
     ที่ทัศนคติ
     ไม่ตรงกันกับเราออกไป...
    • “มิตรและศัตรู” เป็นสิ่งไม่ถาวร
     บางคน กอดเรา
     เพื่อที่จะได้แทงข้างหลัง
     เราได้แบบถนัดๆ...
    • จงแข็งแกร่งเหมือดิน
     อ่อนโรยรินดั่งสายน้ำ
     มีความมุ่งมั่นดั่งอัคคี
     มีความปราณีดั่งสายลม...
    • #การนั่งที่ดีที่สุด
     คือ การนั่งในใจของคน
     #การยืนที่ดีที่สุด
     คือ ยืนในที่ ที่ใช่ ด้วยขาของตน...
    • “คำบางคำ” มีความหมาย
     สำหรับคนบางคน...
     “แต่คนบางคน”
     ไม่เคยเข้าใจ ความหมาย...
    • อุเบกขา(ด้วยปัญญา)​=เมื่อเตือนแล้วไม่ฟัง ต้องปล่อย ไปตามวิถี แห่งกรรม.
    • ระงับความโกรธ​ด้วย ระงับกาย วาจา และทบทวนตัวเองสาเหตุการโกรธ​ เพื่อระงับจิตใจ ต่อไป ให้ใจเย็นลง