มีบัญชีอยู่แล้ว?

เรื่องเล่าจากอาจารย์ธเนศ

 • การศึกษา
 • ประวัติศาสตร์
 • ภาพยนตร์
 • 0
 • 17
  โพสต์
 • 129
  ผู้ติดตาม
 • เรื่องเล่าสนุกสนานจากประสบการณ์ ทั้งการเรียน การทำงานและประสบการณ์ชีวิต
 • สร้างเพจเมื่อ 1 ธ.ค. 2021