• Pote SM เรื่องดีบอกต่อ
  potesummer
  • 35
   โพสต์
  • 8
   ผู้ติดตาม
  • 41
   กำลังติดตาม
  • สนใจท่องเที่ยว ถ่ายภาพ เขียนบันทึก
  • อิสระ - พนักงานขายมือถือ
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสหกิจวิทยา